Counseling

Soms weet je wel wat je anders wil, maar lukt dat gewoon weg niet op de momenten die er toe doen. Dan is er een grote kans dat je wordt belemmerd door een innerlijke blokkade. Waardoor je het gevoel hebt stil te staan en in cirkeltjes in je hoofd blijft vastlopen. Waardoor je moeilijk kunt ontspannen, een zekere flow mist. Alsof je vanaf de zijlijn staat te kijken. Gelukkig kan ieder mens veranderen, een andere weg inslaan, ook al is dat niet altijd makkelijk. 

Integratieve counseling werkt volgens de nieuwste inzichten en is een krachtige manier om meer grip te krijgen op jezelf en betekenisvolle verandering te brengen in je leven.

Ik ondersteun je graag en zal mijn kunde en kwaliteiten als integratief counselor inzetten om jou te begeleiden in je proces. Zodat jij weer de regie krijgt over je eigen leven. De resultaten van een traject zijn per persoon verschillend. Enkele kenmerken zijn dat je meer innerlijke rust en energie ervaart. Meer vrijheid voelt in het doen en laten. Meer controle hebt op de momenten die er toe doen.

Cliënten komen bij mij voor counseling met klachten als aanhoudende stress, een gevoel van ongelukkig zijn, niet optimaal kunnen functioneren, gevoelens van onzekerheid of faalangstigheid. Ook vragen over het nut van het eigen bestaan en doelen in het leven kunnen worden uitgediept. Counseling richt zich dus op problemen en vraagstukken met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, door middel van het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven, het optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren

Mijn doel is jou te stimuleren zelf met creatieve oplossingen en nieuwe gedragingen te komen. Anders omgaan met eigen gevoelens, gedachten en emoties. De verandering dient zinvol te zijn in jouw bestaan en alleen jij kunt dat bepalen. We maken samen afspraken over wat voor jou het beste werkt. Vaak zijn 7 tot 15 sessies voldoende voor blijvend resultaat. Het kan ook dat je al na een paar sessies zelf verder kunt, dat bepaal jij en weet je zelf het beste.

Ik werk vanuit respect en veiligheid. Ik luister. Jij bent aan zet. Het gaat om het vinden van je eigen antwoorden. Want je weet en kunt het allemaal zelf. De focus ligt op de oplossingen in het hier en nu.  Vanuit het willen en doen. Ik geef handreikingen, waar nodig leg ik met zachte kracht de vinger op de zere plek. Je wordt je bewust van je eigen patronen, kwaliteiten, talenten en ook je valkuilen en belemmeringen. Door gesprekstherapie krijg je steeds meer zicht op wat er nu speelt bij jou. Dit inzicht ga je verdiepen door middel van ervaringsgerichte oefeningen (imaginaties). En natuurlijk is het ook belangrijk om te leren anders om te gaan met je klacht of pijnlijke gevoelens. Bijvoorbeeld door andere strategieën in doen en denken te leren en uit te proberen, zodat je beter om kunt gaan met de trigger en je gevoelens.

Je bent van harte welkom in mijn praktijk, of online. Maak meteen een afspraak voor een gratis en vrijblijvende eerste sessie zodat je direct kunt ervaren of mijn werkwijze bij je past. 

'Soms heb je iemand nodig om even aan de boom te schudden, zodat oude blaadjes ruimte kunnen maken voor nieuwe groei'. 

Waarom bij mij?

Mensen waarderen mijn begeleiding omdat ik echt luister, zonder oordeel en verdiepende vragen stel die verder helpen. Cliënten kunnen in een veilige omgeving reflecteren op zichzelf en durven daardoor hun eigen kwetsbaarheid te erkennen. Daarbij heb ik een nuchtere kijk op zaken en houd ik van humor.

Ik vertrouw er volledig op dat jijzelf het beste weet wat voor jou het beste werkt, jij bent de deskundige ten aanzien van jouw vraag. Ook al denk jij het nu nog helemaal niet te weten. Ik zorg er tijdens onze sessies voor dat jij jouw proces doorloopt, zodat jij zo snel mogelijk gaat doen wat nodig is om jouw doel te bereiken. Ik stuur dan ook aan op het duurzaam nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen geluk.

Mijn werkwijze is integratief. Alle bewezen werkzame factoren uit alle verschillende therapieën worden geïntegreerd, evenals de verschillende onderdelen van de persoonlijkheid in de mens. Daarin onderscheiden we zes verschillende dimensies die in de loop van de evolutie de mens hebben gevormd tot het unieke wezen die het is. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens een unieke eenheid is van denken, voelen en doen, op bewust en onbewust niveau, met een eigen verleden, heden, toekomst en met een eigen emotioneel, lichamelijk, spiritueel of existentieel welzijn. Verder is mijn benadering resultaat- en doelgericht. Een behandeltraject is kortdurend en overzichtelijk met een voor jou gepersonaliseerd behandelplan. Jij als ‘gehele mens’ staat centraal met al jouw kwaliteiten, mogelijkheden en ‘eigen-wijsheid’. De relatie met mij is gebaseerd op vertrouwen en respect.

Ervaringen

"Toen ik bij Irene aanklopte was ik op zoek naar de juiste weg in mijn leven. Er moest iets veranderen, maar ik wist niet precies wat. Tijdens de sessies met Irene heb ik aan de hand van een aantal praktische oefeningen en visualisaties een nieuw soort vertrouwen gevonden waar ik mee verder kan. Het is een vertrouwen in hoe het leven zich ontvouwt. Dit heeft er mede voor gezorgd dat ik mijn vaste baan heb opgezegd en vol vertrouwen mijn eigen bedrijf ben gestart."