Voorwaarden

Het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij een coach of counselor, daarom is de eerste sessie bij mij gratis en vrijblijvend. Dit kan ook via beeldbellen plaatsvinden. Als het wenselijk is kan onze samenwerking daarna van start gaan en kunnen we de samenwerkingsovereenkomst tekenen. Misschien zit je bij mij niet op de juiste plek, dan zal ik je zo goed mogelijk doorverwijzen. Beeldbellen is tijdens de ‘intelligente lock-down’ begin 2020 een mooi alternatief gebleken voor counselingsessies. Mocht je hier gebruik van willen maken dan ben je ook online van harte welkom. Eens ga je de stap zetten en het aanpakken, waarom niet nu?

Om counseling voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken is er een particulier en zakelijk tarief. Na afloop van iedere sessie ontvang je jouw factuur digitaal met een handige betaallink. Je kunt de sessies appart afnemen en hoeft dus niet van tevoren een heel traject in te kopen. Ik geef je na de eerste sessie een indicatie over het aantal benodigde sessies, maar jij bepaalt uiteindelijk zelf wanneer je alleen verder kunt. 

Investering

Het best project waaraan je ooit zult werken? Dat ben jij natuurlijk zelf! Investeer daarom in je eigen persoonlijke ontwikkeling. De belastingdienst heeft hier regelingen voor, scholingskosten kunnen bijvoorbeeld worden opgegeven als aftrekpost. Als werknemer kun je ook jouw persoonlijk opleidingsbudget inzetten of bij je werkgever nagaan of zij (een deel van) het traject willen vergoeden. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. 

Ben jij nieuwsgierig naar een traject bij mij? Neem vrijblijvend contact met me op zodat we samen kunnen kijken naar jouw wensen.

Particulieren

 • €65,00 per sessie van een uur.
 • Inclusief btw.
 • ZZP'rs betalen het lage tarief, exclusief btw.

Zakelijk

 • €85,00 per sessie van een uur.
 • Exclusief btw.
 • ZZP'rs betalen het lage tarief, exclusief btw.

Werkkader

Werkkader

Mijn algemene voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal (deze kan ik op verzoek naar je mailen). Voor de helderheid zijn ze samengevat in onderstaand werkkader. Praktijk KleinLink is een handelsnaam van KleinLink coaching & advies.

 • Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de cliënt in opdracht van een werkgever gecoacht wordt. In de overeenkomst worden in dat geval afspraken gemaakt tussen werkgever, cliënt en coach over de aard en inhoud van de rapportage. Alleen wanneer de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.
 • De cliënt draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die de coach/adviseur en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • Gemaakte afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Annuleringen op kortere termijn worden volledig in rekening gebracht. Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd verkort tot de oorspronkelijke eindtijd. De kosten worden volledig doorberekend.
 • KleinLink coaching & advies is aangesloten bij de beroepsvereniging NOLOC voor loopbaanprofessionals en jobcoaches, als opvolging van het lidmaatschap van de beroepsvereniging voor jobcoaches.
 • KleinLink coaching & advies is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en werkt volgens de ethische code van de NOBCO zoals weergegeven op hun website.
 • KleinLink coaching & advies werkt volgens de P&O beroeps- en gedragscode zoals vastgelegd door Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).