Voorwaarden

Het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij een coach/adviseur, daarom is het eerste kennismakingsgesprek bij mij gratis en vrijblijvend. Dit kan ook via videobellen plaatsvinden (WhatsApp, Skype, Zoom). Als het wenselijk is kan onze samenwerking daarna van start gaan. Er is geen wachtlijst. Misschien zit je bij mij niet op de juiste plek, dan zal ik je zo goed mogelijk doorverwijzen.

Tijdelijk tarief online sessies
In lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid bied ik mijn sessies voorlopig alleen nog online aan. Hiervoor geldt het speciale tarief van €45,- per sessie. 

Om coaching voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken is er doorgaans een particulier en zakelijk tarief. Bovenstaand tarief is nu voor iedereen van kracht. 

 

Particulieren

 • €55,00 per sessie van een uur.
 • Inclusief btw.
 • ZZP'rs betalen het lage tarief, exclusief btw.

Zakelijk

 • €75,00 per sessie van een uur.
 • Exclusief btw.
 • ZZP'rs betalen het lage tarief, exclusief btw.

Werkkader

Werkkader

Mijn algemene voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal (deze kan ik op verzoek naar je mailen). Voor de helderheid zijn ze samengevat in onderstaand werkkader.

 • Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de cliënt in opdracht van een werkgever gecoacht wordt. In de overeenkomst worden in dat geval afspraken gemaakt tussen werkgever, cliënt en coach over de aard en inhoud van de rapportage. Alleen wanneer de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.
 • De cliënt draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die de coach/adviseur en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • Gemaakte afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Annuleringen op kortere termijn worden volledig in rekening gebracht. Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd verkort tot de oorspronkelijke eindtijd. De kosten worden volledig doorberekend.
 • KleinLink coaching & advies is aangesloten bij de beroepsvereniging NOLOC voor loopbaanprofessionals en jobcoaches, als opvolging van het lidmaatschap van de beroepsvereniging voor jobcoaches.
 • KleinLink coaching & advies is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en werkt wel volgens de ethische code van de NOBCO zoals weergegeven op hun website.
 • KleinLink coaching & advies werkt volgens de P&O beroeps- en gedragscode zoals vastgelegd door Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).