Informatie voor doorverwijzers

  • “Ik heb al langer last van iets dat mij belemmert te doen wat ik echt wil.”
  • “Ik ben onrustig en heb al wat langer last van stress, malende gedachten.”
  • “Ik heb al vaker geprobeerd iets te veranderen, maar het lukt maar niet.”
  • “Ik voel me vaak onbegrepen.”
  • “Ik voel me vaak somber en vraag me af wat de zin is van mijn leven.”
  • “Ik ga niet meer met plezier naar mijn werk”.
  • “Ik loop vast, ik kom er niet uit, ik weet het niet meer.”

 

Herkenbaar? Bovenstaande uitspraken zijn voorbeelden van onderwerpen waar counseling heel goed bij kan helpen. Counseling is een laagdrempelige vorm van begeleiding, waarbij met name wordt ingegaan op de emotionele aspecten van problemen en vragen. Het werkt goed bij problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond zoals aanhoudende stress of een gevoel van niet gelukkig zijn. Ook onverwerkte lichte trauma’s kunnen goed behandeld worden met counseling.

Wat is counseling? Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. counseling gaat verder dan coaching. De cliënt wordt in staat gesteld om dieper in zichzelf te voelen en te zien waar een belemmering zit. Vervolgens wordt de cliënt begeleid om het echt aan te pakken en te veranderen. Het gaat immers ook om de dieper gelegen drijfveren en overtuigingen en innerlijke belemmeringen. En dat op een wetenschappelijk gefundeerde, effectieve werkwijze. Integratieve Counseling is op te vatten als ‘Psychotherapie light.’

Voor wie? Counseling werkt alleen als de cliënt veranderingsbereid is en in staat op zichzelf te reflecteren. Indien de cliënt, ongetwijfeld met de beste intenties, wordt ‘gestuurd’ door werkgever, hulpverlener of familielid zal het traject een kleinere kans van slagen hebben. Attenderen op de mogelijkheid van een counselingtraject kan natuurlijk wel een gunstig effect hebben, zolang de cliënt in spé een bewuste keuze mogelijkheid heeft. Vrijblijvend kennismaken is bij mij altijd mogelijk.

Contra-indicaties Niet iedereen is geholpen met counseling. Soms is er sprake van een contra-indicatie. Persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen en verstandelijke beperkingen zijn niet op een effectieve wijze integratief en kortdurend te behandelen. Er is te weinig Ik-sterkte bij de cliënt en er is meer sprake van een (psychiatrische) handicap. Zodra ik bemerk dat er vermoedelijk meer nodig is, zal ik de cliënt doorverwijzen voor de best mogelijke behandeling.

Mijn opleiding tot integratieve counselor heb ik doorlopen aan De Nederlandse Academie voor psychotherapie in Amsterdam. Het heeft als European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI) de hoogste graad van erkenning als opleidingsinstituut in Psychotherapie in Europa. Ik ben tevens in het bezit van het diploma psychosociale medische basiskennis.

Wat houdt de integratieve benadering in?  Alle bewezen werkzame factoren uit alle verschillende therapieën worden geïntegreerd, evenals de verschillende onderdelen van de persoonlijkheid in de mens. Daarin onderscheiden we zes verschillende dimensies die in de loop van de evolutie de mens hebben gevormd tot het unieke wezen die het is. Deze dimensies zijn in beeld gebracht met de ‘integratieve bloem’. Verder is de benadering resultaat- en doelgericht. Een behandeltraject is kortdurend en overzichtelijk met een op het individu gebaseerd behandelplan. De ‘gehele mens’ staat centraal met alle kwaliteiten, mogelijkheden en ‘eigen-wijsheid’ van een cliënt. De relatie met de counselor is gebaseerd op vertrouwen en respect.

Kortdurende trajecten. In 10 tot 15 bijeenkomsten van een uur is de problematiek aan te pakken. De inhoud van de sessies wordt helemaal afgestemd op de persoonlijke specifieke situatie. Ik stel de cliënt in staat om zelf het probleem op te lossen en haalbare doelen te bereiken. Het doel van de samenwerking is dan ook uitdrukkelijk het bevorderen van de eigen autonomie.

Werkwijze, voorbeelden van technieken en beïnvloedingsprocedures waarmee gewerkt wordt zijn onder meer: positieve psychologie, het aanleren en oefenen van nieuw gedrag, mindfulness en ontspanningsoefeningen, Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), werken met delen (sub-persoonlijkheden) en het werken met imaginaties in absorptie trance. De sessies stellen de cliënt in staat zichzelf te bevrijden van oude patronen en overtuigingen en maakt de cliënt meer bewust van de keuzes die hij of zij heeft.

Mijn praktijkruimte bevindt zich in het Oude Administratiegebouw op het landgoed Duin en Bosch in Bakkum vlakbij een prachtig natuurgebied. De praktijktuimte is rolstoeltoegankelijk evenals het toilet. Wandelsessies behoren tot de mogelijkheden evenals beeldbellen vanuit huis. Ook op afstand ben ik dichtbij.

Mijn missie is het vergroten van levensgeluk. Dit doe ik vanuit de visie dat iedereen beschikt over het vermogen zelf sturing te geven aan de gewenste verandering. Professionele begeleiding helpt dit proces effectief te doorlopen. Het geeft motivatie, inspiratie, inzicht en moed, want verandering is niet makkelijk en gaat niet altijd vanzelf.

Voordelen counseling

  • Geen verwijzing nodig
  • Geen wachtlijst - dus direct aan de slag
  • Kortdurende trajecten - dus meteen meer grip

Neem gerust contact op als je nader wilt kennismaken of om te overleggen over een cliënt casus.