Coaching

Wij mensen zijn heel divers en uniek. Toch hebben we in de basis dezelfde universele behoeften. Soms loop je wel eens vast of sta je op een kruispunt en is het tijd voor een nieuwe richting. Ieder mens kan veranderen, een andere weg inslaan, ook al is dat niet altijd makkelijk. Ik ondersteun je daarom graag en zal mijn kunde en kwaliteiten als integratief coach en counselor inzetten om jou te begeleiden in je proces. Zodat jij weer de regie krijgt over je eigen leven. De resultaten van een traject zijn per persoon verschillend. Enkele kenmerken zijn dat je meer innerlijke rust en energie ervaart. Meer vrijheid voelt in het doen en laten. Meer controle hebt op de momenten die er toe doen.

Je kunt bij mij terecht als je even niet meer weet hoe je nu verder moet of als je het gevoel hebt dat jouw potentie niet volledig wordt benut. Dit kan onder andere gaan over loopbaanvragen, persoonlijke ontwikkeling, werk- / privé balans en zingevingsvragen.

Mijn doel is jou te stimuleren zelf met creatieve oplossingen en nieuwe gedragingen te komen. Anders omgaan met eigen gevoelens, gedachten en emoties. De verandering dient zinvol te zijn in jouw bestaan en alleen jij kunt dat bepalen. We maken samen afspraken over wat voor jou het beste werkt. Vaak zijn 5 tot 10 sessies voldoende voor blijvend resultaat. Het kan ook dat je al na één of twee sessies verder kunt, dat bepaal jij en weet je zelf het beste.

Ik werk vanuit respect en veiligheid. Ik luister. Jij bent aan zet. Het gaat om het vinden van je eigen antwoorden. Want je weet en kunt het allemaal zelf. De focus ligt op de oplossingen in het hier en nu.  Vanuit het willen en doen. Ik geef handreikingen, waar nodig leg ik met zachte kracht de vinger op de zere plek. Je wordt je bewust van je eigen patronen, kwaliteiten, talenten en ook je valkuilen en belemmeringen. Door gesprekstherapie krijg je steeds meer zicht op wat er nu speelt bij jou. Dit inzicht ga je verdiepen door middel van ervaringsgerichte oefeningen (imaginaties). En natuurlijk is het ook belangrijk om te leren anders om te gaan met je klacht of pijnlijke gevoelens. Bijvoorbeeld door andere strategieën in doen en denken te leren en uit te proberen, zodat je beter om kunt gaan met de trigger en je gevoelens.

Counseling

Soms weet je wel wat je anders wil doen, maar lukt dat gewoon weg niet op de momenten die er toe doen. Dan is er een grote kans dat je wordt belemmerd door een innerlijke blokkade. Met counseling kan de schep dieper gezet worden wanneer dat nodig is. Integratieve counseling werkt volgens de nieuwste inzichten en is een krachtige manier om meer grip te krijgen op jezelf zodat jij de dingen kunt gaan doen die je echt wilt.

'Soms heb je iemand nodig om even aan de boom te schudden, zodat oude blaadjes ruimte kunnen maken voor nieuwe groei'. 

Veranderkunde

Mijn werkwijze is integratief. Alle bewezen werkzame factoren uit alle verschillende therapieën worden geïntegreerd, evenals de verschillende onderdelen van de persoonlijkheid in de mens. Daarin onderscheiden we zes verschillende dimensies die in de loop van de evolutie de mens hebben gevormd tot het unieke wezen die het is. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens een unieke eenheid is van denken, voelen en doen, op bewust en onbewust niveau, met een eigen verleden, heden, toekomst en met een eigen emotioneel, lichamelijk, spiritueel of existentieel welzijn. Verder is de benadering resultaat- en doelgericht. Een behandeltraject is kortdurend en overzichtelijk met een op het individu gebaseerd behandelplan. De ‘gehele mens’ staat centraal met alle kwaliteiten, mogelijkheden en ‘eigen-wijsheid’ van een cliënt. De relatie met de counselor is gebaseerd op vertrouwen en respect.

Ik vertrouw er volledig op dat jijzelf het beste weet wat voor jou het beste werkt, jij bent de deskundige ten aanzien van jouw vraag. Ook al denk jij het nu nog helemaal niet te weten. Ik zorg er tijdens onze sessies voor dat jij jouw proces doorloopt, zodat jij zo snel mogelijk gaat doen wat nodig is om jouw doel te bereiken. Ik stuur dan ook aan op het duurzaam nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen geluk.

Investering in jezelf

Het best project waaraan je ooit zult werken? Dat ben jij natuurlijk zelf!

Investeer daarom in je eigen persoonlijke ontwikkeling. De belastingdienst heeft hier regelingen voor, scholingskosten kunnen bijvoorbeeld worden opgegeven als aftrekpost. Als werknemer kun je ook jouw persoonlijk opleidingsbudget inzetten of bij je werkgever nagaan of zij (een deel van) het coachtraject willen vergoeden. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Ben jij nieuwsgierig naar een traject bij mij? Neem vrijblijvend contact met me op zodat we samen kunnen kijken naar jouw wensen.